Osnovna šola III Murska Sobota je dobila ime po tem, ker je bila ustanovljena kot tretja šola v mestu Murska Sobota. Ustanovitelj šole je Mestna občina Murska Sobota.

Šola je bila zgrajena leta 1964. Zaradi povečanega števila učencev je bil leta 1977 dograjen prizidek, v letu 1987 športna dvorana, leta 1998 pa je bil nadzidan prizidek.


1. IME IN SEDEŽ ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA III Murska Sobota s svojo vzgojno-izobraževalno dejavnostjo uresničuje in zagotavlja potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju, za katerega je ustanovljena.

Naziv šole: OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA
TRSTENJAKOVA 73

9000 MURSKA SOBOTA

Telefon:
02 522 34 40, 031 366 196 – tajništvo

02 522 34 46 – psihologinja

02 522 34 62 – knjižnica
E-mail: o-3.ms@guest.arnes.si
Internet: www.os3ms.si
Davčna št.: 53080548
Matična št.: 5640261000
Transakcijski račun: 01280-6030671236


2. PODATKI O USTANOVITELJU

S 1.1.1992 se je v skladu z odlokom skupščine občine Murska Sobota osnovna šola preoblikovala iz organizacijske enote OVIZ v samostojno OSNOVNO ŠOLO III MURSKA SOBOTA.


3. OPREDELITEV ŠOLSKEGA OKOLIŠA

Šolski okoliš OŠ III obsega vzhodni del mesta vključno s Slovensko in Lendavsko ulico, južni del mesta do Tomšičeve ulice, vas Rakičan in zaselek Pušča kot skupni šolski okoliš osnovnih šol v mestu.