Učbeniški sklad

Prek učbeniškega sklada je vsem učencem omogočena izposoja učbeniških kompletov za posamezni razred. Učbeniški komplet ne vsebuje delovnih zvezkov in ostalih dodatnih gradiv.
Učenec je dolžan vrniti učbeniški komplet na koncu šolskega leta. V primeru, da učenec vrne poškodovan, uničen učbenik (počečkane strani, umazan, manjkajoči listi), ali ga sploh ne vrne, plača 1/3 nabavne cene učbenika.
Tudi v šolskem letu 2017–18 je Ministrstvo za šolstvo in šport zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov za vse učence.
Pred pričetkom šolskega smo zamenjali vse učbenike v prvem, drugem in tretjem vzgojno- izobraževalnem obdobju, ki so bili neveljavni.
Učencem prvega razreda smo nabavili medpredmetni učni komplet Naša ulica. Komplete smo jim razdelili prvi šolski dan. Učno gradivo je financiralo Ministrstvo za šolstvo in šport.
401 učencev si je v tem šolskem letu izposodilo učbeniške komplete. Samo trije učenci si niso izposodili kompletov.