Učbeniški sklad

Preko učbeniškega sklada je vsem učencem omogočena izposoja učbeniških kompletov za posamezni razred. Učbeniški komplet ne vsebuje delovnih zvezkov in ostalih dodatnih gradiv.

Učenec je dolžan vrniti učbeniški komplet na koncu šolskega leta. V primeru, da učenec vrne poškodovan, uničen učbenik (počečkane strani, umazan, manjkajoči listi) ali ga sploh ne vrne, plača 1/3 nabavne cene učbenika.

Tudi v šolskem letu 2016/17 je Ministrstvo za šolstvo in šport zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov za vse učence.

Pred pričetkom šolskega smo zamenjali vse učbenike v drugem in tretjem vzgojno- izobraževalnem obdobju, ki so bili neveljavni. 408 učencev si je v tem šolskem letu izposodilo učbeniške komplete.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017