Cankarjevo tekmovanje

CANKARJEVO TEKMOVANJE 2016/2017
 
Naslov letošnjega tekmovanja:

NA ODRU DOMIŠLJIJE IN RESNIČNOSTI

Izbrana besedila:

1.razred:
Frane Milčinski: Zvezdica zaspanka (katerakoli neskrajšana izdaja)

2., 3. razred:
Bina štampe Žmavc: O kuri, ki je izmaknila pesem (Domžale, Miš, 2012) in eno avtoričino

pripovedno besedilo (npr. Muc Mehkošapek, Bajka o svetlobi …) po izboru mentorjev

4., 5. razred:
Boris A. Novak: Nebesno gledališče (katerakoli izdaja) in ena avtorjeva pesniška zbirka po izboru mentorjev

6., 7. razred:
Leopold Suhodolčan: Narobe stvari v mestu Petpedi (katerakoli izdaja) in eno avtorjevo besedilo po izboru mentorjev

8., 9. razred:
Tone Partljič: Moj ata, socialistični kulak (bridka komedija o agrarnem) (katerakoli izdaja) in Hotel sem prijeti sonce (katerakoli izdaja)

Dodatna literatura, priporočila za pripravo na tekmovanje in vsa ostala navodila bodo postopoma objavljena na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Datumi tekmovanj:
– 9.12. 2016 — šolsko tekmovanje
– 10.1. 2017 — območno tekmovanje
– 11.3. 2017 — državno tekmovanje