Informacija o stanju prijav za vpis v srednjo šolo

Spoštovani!

Na spletni strani MIZŠ je objaviljena Informacija o stanju prijav za vpis v srednjo šolo za šolsko leto 2018/2019.

Svetovalna služba