Izbirni predmeti v šol. letu 208/19

Učenci 6. 7. in 8. razredov so te dni prejeli prijavnice za obvezne izbirne predmete v šol. letu 208/19. Učenec lahko izbere 2 uri izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo starši. Izbirne predmete in postopek izbire predstavljamo v priloženi zloženki. Učenci naj prijavnice vrnejo šolski svetovalni službi do petka, 1. 6. 2018.

Šolska svetovalna služba