Jesenska akcija zbiranja odpadnega papirja – rezultati