Obvestilo za vpis v srednje šole – april 2020

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani starši, dragi devetošolci,
izšel je nov rokovnik za vpis v srednje šole. Ob tem vas želim seznaniti s potekom vpisa, in sicer je nov rok za prijavo za vpis v srednješolske programe in dijaške domove 11. maj 2020.

Način vpisa:

  1. Kandidati izpolnjeno prijavnico podpišejo (kandidat in starš!) in jo pošljejo na izbrano srednjo šolo. Prijavnico lahko pošljejo priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico) ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole. Če bodo kandidati pošiljali prijavnico po elektronski pošti, svetujemo, da prijavnico v vednost pošljejo tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole.
  2. Kandidatom, ki so prijavnico mogoče založili, je na voljo prijavnica na spletni strani e-uprave, na naslovu: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192. To si natisnejo, izpolnijo in podpišejo.
  1. Za tiste, ki bi s prijavo imeli morebiti kakšne težave oz. bi želeli, da prijavnico pošljemo s šole, bodo prijavnico prinesli individualno (z upoštevanjem vseh zaščitnih ukrepov, tj. maska in razkuževanje) na šolo v torek, 28. 4. 2020, med 9.30 in 11.30. Obvezno se prijavite po e-pošti grah.aleksandra@guest.arnes.si, da določimo točen termin.
  2. Ko boste pošiljali prijavo, mi prosim vašo dokončno odločitev, na katero srednjo šolo bo oddan vpis, pošljite še na moj e-naslov z naslednjimi podatki: Ime in priimek učenca, razred in ime srednje šole, da lahko uredim statistiko in ostale zahteve.
  3. Vsak učenec odda samo eno prijavnico za vpis!

📍 11. maj je tudi rok za prijavo v dijaške domove. Na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/vpis-v-dijaski-dom.html najdete tudi vlogo za vpis in subvencijo za dijaški dom.

📍 Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. do 6. junija 2020 in bodo prijavljene kandidate o natančnem terminu še obvestile.

📍 Kandidate bodo šole obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020. Če kandidat ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo imel še dovolj časa, da svojo prijavo za vpis, ki jo je oddal  do 11. maja 2020, prenese na drugo izbrano šolo.

📍 Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020, do takrat lahko vsak kandidat svojo prijavo prenese iz kakršnihkoli razlogov.

📍O omejitvi vpisa bodo kandidati obveščeni do 26. junija s strani srednje šole oz. do 30. junija 2020 s strani dijaških domov.

📍Od 30. junija 2020 do 6. julija 2020 bodo potekali vpisi v srednje šole in dijaške domove. O točnem terminu boste z njihove strani obveščeni.

📍Na povezavi ministrstva za šolstvo lahko spremljate aktualna obvestila in tudi spodnje meje točk, ki bodo znane do 6. junija 2020 dopoldan.

📍V kolikor bo potrebna prijava v drugi krog izbirnega postopka, oddate svojo prijavnico na šolo, na katero ste se vpisali v 1. krogu, do 9. julija do 13. ure. Prijavnico dobite na srednji šoli ali na strani ministrstva.

Želim vam veliko uspeha pri zaključevanju 9. razreda in da boste septembra zadovoljni sedli v srednješolske klopi. Pazite nase in vse dobro!

                                                                                                                   Aleksandra Grah, pedagoginja

Nasvet MIZŠ:

Da bi se v čim večji meri izognili fizičnim obiskom srednjih šol, kandidatom svetujemo, da v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo. Da ne bi po nepotrebnem preveč obremenjevali svetovalnih delavcev srednjih šol, prosimo, da kandidati dobro premislijo, kam bi želeli prenesti prijavnico, zato da ne bi prihajalo do večkratnih prenosov prijav enega kandidata.
Nekatere srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, nekatere tudi že v maju. O vseh podrobnostih bodo posamezni kandidati, ki so se prijavili na preizkus (rok je bil že 4. 3. 2020), natančno pisno obveščeni s strani posameznih srednjih šol.
Kandidati, ki se želijo prijaviti v izobraževalni program Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek, so morali že do 4. 3. 2020 na izbrano šolo posredovati vso zahtevano dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis v tovrstne programe. Nekatere srednje šole so s temi kandidati že opravile razgovor; tiste, ki ga še niso, bodo razgovore izvedle predvidoma v tednu od 1. junija do 6. junija, lahko pa se bodo šole tudi odločile, da bodo razgovor s kandidati za vpis v športne oddelke opravile na daljavo že v maju. O vseh podrobnostih bodo kandidati obveščeni s strani srednjih šol.
Kot izhaja iz rokovnika, bodo kandidati za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove v primeru, da bi se prijavili v izobraževalni program, kjer bo predvidena omejitev vpisa, o tem obveščeni 26. junija 2020 popoldan, ko bomo na spletnih straneh ministrstva objavili seznam srednjih šol, ki bodo vpis omejile.
Vpis v srednje šole bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol, o natančni razporeditvi bodo kandidati seznanjeni s strani šole.
Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan.
Tisti kandidati, ki bodo prijavljeni na izobraževalni program, kjer bo omejitev vpisa in ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer so oddali že prvotno prijavnico, in sicer do 9. julija 2020 do 13. ure. Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, bodo kandidati dobili na srednji šoli, prijavnica za drugi krog pa bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva. Kandidati bodo o rezultatih drugega kroga izbirnega postopka seznanjeni 14. julija 2020.